Home » Ons bedrijf » Verantwoord ondernemen » Ethisch verantwoorde natuursteen

Ethisch verantwoorde natuursteen

Maris gaat voor Ethische en Eerlijke Natuursteen

Natuursteen uit een aantal Aziatisch landen hebben een kwalijke reputatie als het over “ethische waarden” gaat. Worden de regels en richtlijnen die door diverse internationale instanties zijn opgelegd wel gerespecteerd?Om zeker te zijn dat onze klanten (zowel overheden, steden en gemeenten als particulieren) natuursteen kunnen aanschaffen die “ethisch verantwoord” is, hebben wij ervoor gekozen om een licentieovereenkomst te onderschrijven met “Xertifix”.Met deze overeenkomst zijn wij zeker dat de regels en de richtlijnen die opgelegd worden door de “United Nations”, door de “International Labour Organisation” en door “OESE (OECD)” zullen gerespecteerd worden.

Xertifix pleit voor een norm voor wereldwijde handel in de natuursteenindustrie. Het keurmerk van de vereniging moet de eindgebruiker de zekerheid geven dat de geïmporteerde natuurstenen (zowel wat betreft groeves als productie-eenheden) voldoen aan erkende sociale en ecologische normen. Er wordt met name voor gezorgd dat de stenen worden geproduceerd zonder uitbuitende kinderarbeid en slavenarbeid.

Aan de hand van een door de “United Nations” uitgeschreven criteria die in een 5 jarenplan werden gegoten, worden alle groeves en productie-eenheden waar Maris Natuursteen met samenwerkt, en van waaruit wij natuursteen importeren, op frequente basis ge-audit.  Deze audits gebeuren zowel met aangekondigde als met niet aangekondigde controles.  Op deze manier werken Maris Natuursteen, Xertifix en de diverse groeves en productie-eenheden samen om ongeoorloofde arbeidsomstandigheden, met voorop kinderarbeid en slavenarbeid, te bannen.

Maris heeft tevens als een van de eersten het Trustone convenant ondertekent. TruStone is een gezamenlijk initiatief van de natuursteensector in België en Nederland, de Nederlandse en de Vlaamse overheid en een aantal maatschappelijke organisaties en vakbonden. Het doel is om de risico’s op schendingen van mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen in de toeleveringsketens van natuursteen op een structurele manier tegen te gaan.