Disclaimer & Privacy

Alle teksten en foto’s zijn eigendom van Maris bvba. Het is uitdrukkelijk verboden teksten en foto’s van deze website zonder voorafgaandelijke toestemming van Maris bvba te gebruiken voor eender welke doeleinden. Duplicatie en/of misbruik geeft aanleiding tot gerechterlijke vervolging.

Al onze producten zijn “eerlijke producten” en zijn vrij van kinderarbeid.

Maris kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledigheden binnen deze website.
U moet rekening houden dat kleurverschillen eigen zijn aan natuursteen.

Kosten verbonden aan een coprokeuring zijn ten laste van de koper, evenals testen en proeven uitgevoerd in een laboratorium.

De tarieven zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals de wisselkoersen en vracht- en containerprijzen.

De leveringstermijn kan afwijken van de vooropgestelde termijn. Onder geen beding kan Maris hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.